O The factory baru

Mezinárodní hudební projekt CDS – „Cesty duše slovanské“ má za cíl obohatit nabídku vystoupení domácích a zahraničních umělců – formou unplugged vystoupení. Cílem je organizovat koncerty, různá představení, křty knížek s autogramiádou, vernisáže fotografií a multimediální aktivity v našem klubu. Zajišťujeme promítání a projekce dokumentárních filmů, koncertů. Prezentace biografií slavných světových i domácích hudebníků, umělců a spisovatelů s možností debat o jejích životě a dílu. Projekt „MUSICLINK“ se týká vystoupení mladých umělců z různých žánrů hudby. K tomu se vztahuji setkaní produkčního charakteru, různé vzdělávací workshopy s tvorbou a realizací hudebních eventu.

V plánu je také organizovat burzu hudebních nástrojů, hudebních pomůcek a zařízení – to vše formou trhů jedenkrát za měsíc. Komerční akce, prezentace, firemní oslavy a karaoke budou také součástí nabídky konaní v THE FACTORY Bar Pardubice.

Branislav Sauka

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych stručně popsal kontinuální činnost v kultuře za rok 2020, a to ze strany naší společnosti, smluvních koordinátorů a dobrovolníků v rámci projektů, které měly být začátkem vývoje dlouhodobě plánovaných aktivit v Pardubickém kraji, a hlavně samostatně vytvořených kulturních programů.

THE FACTORY BAR úspěšně přečkal těžké období COVID19 a nyní se opět soustředí na „live performance“ programy, které se konají v profesionálně vybaveném prostoru (ambientu průmyslového designu) s příjemným prostředím pro kulturní a zábavní akce, jakými jsou například:

  • veřejná vystoupení umělců z regionu
  • výstavy fotografií a vernisáže
  • stand-up komedie
  • organizace unplugged jazz a rock koncertů na mini pódiu
  • karaoke
  • veřejné křesty knih s podpisem autora
  • různé druhy performing workshopů formou projektu např. – „MUSICLINK“, projekt hudebních dokumentů v kontinuitě „EIGHT days a week“, projekt CDS („Cesty duše slovanské- CDS 2020-2021“) a mnoho dalších.

Po ukončení vládních omezení společnost TFB pokračuje v kontinuální činnosti – znovu oživení a organizaci COVIDEM stornovaných projektů ze čtvrtého čtvrtletí roku 2020.
The Factory education team bude připravovat různé „live performance workshopy“ v oblasti kultury, hudební produkce, kurzů angličtiny v různých sférách umění a hudební produkce.
Bar má skvělou pozici v centru Pardubic, kde lze prožít mnoho zážitků. Kapacita a možnost obsazení stojících i sedících návštěvníků je cca 180 osob uvnitř klubu a na jeho zahrádce.
Po dobu pandemie byl objekt uzavřený, bez veřejných akcí, zároveň ale s povinností komerčně udržet smlouvy s dodavateli. Byla zrušena řada dohodnutých projektů s živým vystoupením a to v průběhu měsíců listopadu a prosince 2020, Silvestra 2021 a prvního čtvrtletí 2021. Dále byl také investován významný finanční kapitál na samostatné otevření tohoto baru. Noví majitelé společně s dalšími investory museli vynaložit značné úsilí a finanční prostředky k udržení provozovny během pandemie SARS-COV-2.

Noty a Slova Jazz me 2024
"Musiclink 2024 "Czech&Balcanica" - Světová a alternativní hudba

Cesty duše slovanské - CDS 2020-2023

Projděte se u nás

Podívejte se, jak to u nás virtuálně vypadá.